پیشرفت و عوامل پیشرفت چیست؟

پیشرفت و عوامل پیشرفت چیست؟

با بدون دیدگاه

پیشرفت و عوامل پیشرفت از نگاه تونی رابینز چیست؟

زمانی که همه چیز تغییر می کند و غیرممکن، ممکن می شود و دیگر به کمتر از فوق العاده رضایت نمی دهید پیشرفت حاصل شده است. همین پیشرفت بدون توجه به شرایط حاکم باعث موفقیت افراد و رونق شرکت ها می شود.
بی اغراق عوامل زیادی در پیشرفت دخیل هستند اما یک پیشرفت پایدار نیازمند تغییر در یک یا همه عوامل زیر است:

story-strategy-state- پیشرفت و عوامل پیشرفت چیست

یک راهبرد جدید

منظور از راهبرد جدید راه بهتری است که یک شبه نتیجه را تغییر میدهد. مردم اغلب موفقیت را فقط ملزم به پیدا کردن یک راهبرد درست می دانند. اگر تا به حال به تغییر فکر کرده باشید، فرقی نمیکند تغییر مد نظرتان چه بوده است حتما میدانید که کلی راهبرد خوب و بد برایش تعریف کرده اند و البته تمام این راهبرد ها خود را بهترین معرفی می کنند اما همه ی این راهبرد ها یک سوال اساسی را بی پاسخ گذاشتند؛ اگر اینقدر ساده است چرا همه از لحاظ فکری، فیزیکی و مالی ثروتمند نیستند؟
راهبرد مهم است اما فقط یک سوم معادله بزرگتری است و معمولا مشکل اصلی عامل دوم است…

راهبرد مهمه اما تمام معادله نیست پیدا کردن راهبرد درست به عوامل دیگه بستگی داره

داستان ما

معمولا عواملی که آنها را موانع می دانیم و شروع به داستان سرایی در موردشان می کنیم باعث می شوند به عاملی که میتواند ما را قوی و زندگیمان را از لحاظ کیفی بهتر کند توجه نکنیم. وقتی داستان چرایی نتوانستن را با چطوری توانستن عوض کنید می توانید زندگیتان را تغییر دهید. افراد موفق داستان هایشان را بر این اساس خلق می کنند که با تمام مشکلات چطوری می توانند به اهدافشان برسند. با یک داستان تأثیرگذار افراد در صدد پیدا کردن یک راهبرد مؤثر بر می آیند اما برای داشتن یک داستان تأثیرگذار باید عامل آخر و مهمتر از همه را در نظر بگیریم…

داستان سرایی ما باید از عوامل شکست به عوامل پیروزی تغییر کنه

حالت ذهنی ما

در هر لحظه حالت فیزیکی و جسمی ما داستان ما را تشکیل می دهد. همه ما الگوهای احساسی یا همان خلق و خوی را در خودمان پرورش می دهیم که نگاه ما را به زندگی شکل می دهند. حالی که ما در آن هستیم معمولا تبدیل به قویترین نگرش ما می شود. این نگرش تعیین می کند که ما راهبرد ضروری و داستانی قدرتمند برای موفقیت پیدا کنیم یا نه.
تنها زمانی که حالت و داستانتان در راستای هدفتان قرار بگیرد می توانید راهبردتان را شناسایی کنید و تصمیمی بگیرد که شما را در مسیر موفقیت قرار دهد.  در یک لحظه: با یک حالت جدید، یک داستان جدید و راهبردی تازه زندگی برای همیشه تغییر می کند.

حالت ذهنی و در واقع عزم ما برای انجام کار باعث داستان پردازی صحیح و انتخاب راهبرد درست میشه

همین حالا موفقیت خودتان را خلق کنید.

دیدگاهی بنویسید