Idiom (اصطلاحات) در زبان انگلیسی

Idiom (اصطلاحات) در زبان انگلیسی

با بدون دیدگاه

Idiom (اصطلاحات) در زبان انگلیسی یکی از انواع زبان های کلیشه ای هستند. زبان کلیشه ای (formulaic language) از عبارات ثابتی تشکیل می شود که باید آنها را به صورت یک واحد زبانی و نه کلمات مجزا یاد بگیرید. از دیگر انواع زبان کلیشه ای می توان موارد زیر را نام برد:

idioms

با این توضیح به تعریف idiom می پردازم:
اصطلاح (idiom) ترکیب ثابتی از کلمات است که حدس زدن معنای آن از طریق معنای تک تک کلمات به کاررفته در آن دشوار است و ترتیب قرارگیری کلمات در یک اصطلاح را نمی توان تغییر داد.
اصطلاحات می توانند به روش های مختلفی تشکیل شوند. به مثال های زیر دقت کنید.
مثال ۱٫

.Little Jane is as quiet as a mouse

 جین کوچولو بچه ی خیلی ساکیته.

تجزیه و تحلیل: در مثال فوق ساختار as …. as sth استفاده شده و در واقع اصطلاح به واسطه شباهت شکل گرفته است. می دانیم که موش حیوان ساکتی است و صدای زیادی از خودش در نمی آورد پس در واقع as quiet as a mouse یعنی extremely quiet (خیلی ساکت).

مثال ۲٫

.We arrived safe and sound
سالم و سلامت رسیدیم.

تجزیه و تحلیل: safe and sound اصطلاحی دو کلمه ای (binomial) به معنای safely است.

چگونه اصطلاحات را یاد بگیریم و اصلا یادگیری آنها چه فایده ای دارد؟
با توجه به اینکه گفته شد اصطلاحات عبارات ثابتی هستند احتمالا اولین کاری که برای یادگیری آنها به ذهن می رسد حفظ کردن آنها است که البته شاید در برخی موارد هم جوابگو باشد. ولی در واقع منظور از حفظ کردن در اینجا یادگیری طوطی وار نیست بلکه باید با تمرین و تکرار و به کار بردن اصطلاحات در موقعیت مناسب و تنوع بخشیدن به جملات به هنگام مکالمه یا نوشتن یک متن کم کم و طی زمان این اصطلاحات را یاد گرفت و به خاطر سپرد. سعی کنید به هنگام خواندن متون انگلیسی یا گوش کردن به یک پادکست، اصطلاحاتی را که تشخیص می دهید یادداشت کنید و به دنبال مثال های بیشتری از آن اصطلاح بگردید تا در قالب چندین مثال و جمله آنها را یاد بگیرید.
با یادگیری این اصطلاحات علاوه بر اینکه زبان انگلیسی را طبیعی تر صحبت می کنید می توانید فیلم ها، آهنگ ها، محتوای مجلات، روزنامه ها، داستان ها و رمان های انگلیسی را به طور کامل درک کنید. به هر حال برخی از این اصطلاحات بخشی از زبان انگلیسی روزمره هستند و حتی الامکان باید تلاش کنید تا موارد پرکاربرد آن را یاد بگیرید و استفاده کنید. حتی در برخی متون رسمی نیز استفاده می شوند و همه آنها جنبه غیررسمی ندارند. به مثال زیر دقت کنید:

It is hoped the regulations will open the door to better management.
Open the door to sth = let sth new start
امیدواریم که این مقررات شروع جدیدی برای مدیریت بهتر باشد.

با این توضیح، سعی می شود تا هر چند روز اصطلاحات پرکاربرد با توجه به موقعیت (context) ارائه و تجزیه و تحلیل شوند و تمریناتی برای یادگیری آنها نیز در نظر گرفته خواهند شد.

IRACADEMY.CO

منابع: 

English idioms in use

(Idioms and phrasal verbs (Oxford word skills

دیدگاهی بنویسید