آموزش Teamviewer 10 کنترل از راه دور(ویدیویی قسمت دوم)

با بدون دیدگاه

در قسمت اول آموزش Teamviewer 10 کنترل از راه دور، با برنامه و مسائل امنیتی (موارد خسته کننده) آشنا شدیم. در این قسمت از آموزش به کاربرد این برنامه و معرفی گزینه های داخل نوار ابزار این برنامه می پردازیم. … بیشتر