ویژگی های کارآفرینان موفق

با بدون دیدگاه

در این مقاله یکی دیگر از بخش های کتاب The Modern Entrepreneur را با هم مرور می کنیم. اگر به شرکت های نوپایی که پس از چند سال رشد می کنند و به یک شرکت بزرگ تبدیل می شوند نگاهی … بیشتر